Senin, 09 Februari 2015

Leather & knitting

Memadukan pilinan benang dengan kulit itu menjadi pilihan saya dalam membuat produk produk Byhandkinkin. Walaupun dalam proses pembuatannya banyak mengalami kendala tapi produk yang dihasilkan cukup memuaskan.
Penyempurnaan produk sebanding dengan kesinambungan dalam berkarya dan mencipta.. Tidak ada komentar: